Cennik

Ewidencja ryczałtowa

bez ewidencji do VAT

140 zł

160 zł

Sporządzanie śródrocznych sprawozdań

1/2 ŚREDNIEJ CENY USŁUG Z OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY

Książka przychodów i rozchodów

bez ewidencji do VAT

200 zł

280 zł

Sporządzanie rocznego sprawozdania

ŚREDNIA CENA USŁUG Z OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY

Księgi handlowe

700 zł

1100 zł

Obsługa

kadrowo-płacowa

40 ZŁ / PRACOWNIK